Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Torsdag 6 Augusti 2020
KORSET OCH BÖNEN.
Den dagen skall ni be i mitt namn.
Joh. 16:26

Vi tänker gärna på korset som något vi skall gå igenom. Vi går igenom det bara för att komma in i det. Korset står för en enda sak för oss: en fullkomlig och fullständig identifiering med Herren Jesus Kristus och det finns ingenting som åstadkommer den bättre än bönen.

“Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta” (matt.6:32). Varför behöver vi då be? Bönens syfte är inte att få svar från Gud. Bön är att bli helt och hållet ett med Gud. Om vi ber för att vi vill ha svar blir vi sura på Gud. Svar får vi varje gång, men inte alltid på det sätt vi väntar oss, och när vi blir “tjuriga” inombords visar det att vi vägrat att identifiera oss med Herren i bönen. Vi är inte här för att bevisa att Gud svarar på bön, vi är här för att vara levande bevis på Guds nåd.

“Jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er” (Joh. 16:26-27). Lever du så nära Gud att Jesu Kristi böneliv är enda förklaringen till ditt eget böneliv? Har Herrens ställföreträdande liv blivit ditt sanna liv? “Den dagen” kommer du att bli så ett med Jesus att man inte kan skilja er åt.

Försök inte skjuta skulden på någon annan när bönen tycks obesvarad! Det brukar vara en av Satans fällor.
Du upptäcker snart att det finns en orsak som har en djup lärdom att ge just dig och ingen annan.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida