Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Torsdag 23 Januari 2020
FÖRVANDLAD GENOM INSIKT.
Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet
förvandlas till en och samma avbild.
2 Kor. 3:18

Det utmärkande draget hos en kristen är denna ohöljda frimodighet inför Gud som gör livet till ett föredöme för andra. Genom att fyllas av Anden förvandlas vi, och genom att skåda Herrens härlighet blir vi dess avbilder. Man märker alltid tydligt när en människa har skådat Herrens härlighet - man förnimmer i sin ande att hon avspeglar Guds väsen. Ta dig till vara för allt som kan besudla den avbilden inom dig! Det som till synes är gott är ofta nog inte alls det bästa!

Den gyllne regeln för ditt och mitt liv är att ständigt, koncentrerat hålla livet öppet för Gud. Låt allting annat - arbete, kläder, mat, allt materiellt - ha underordnad betydelse i förhållandet till detta enda nödvändiga. De yttre tingen tränger sig på och hotar ofta att splittra denna koncentration på Gud själv. Vi måste hålla blicken oavlåtligt fäst vid honom och låta livet vara andligt alltigenom. Låt allt möjligt annat bli som det blir, låt andra människor kritisera bäst de vill, men tillåt aldrig att någonting fördunklar det liv som du lever fördolt med Kristus i Gud. Den strängaste fostran i kristenlivet går ut på att vi skall lära oss att alltid “utan slöja för ansiktet skåda Herrens härlighet” så att vi “förvandlas till en och samma avbild”.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida