Skolutbyggnader:
Skolorna i byn Mugara och närområdet.
Skolprojekt för att möta den stora ökningen av elever
Man bygger nu ut skolorna med nya lektionsrum.
Vi vill ge möjlighet till utbyggnad av skolorna i Mugara-området.
Våra gåvogivare ser den enorma betydelsen för barn och ungdom att få möjlighet att studera. För att inte nämna den känsla av framtidshopp och trygghet som uppstår när ungdomarna och deras familjer vet att det finns någon som stöttar dem och tror på deras framtid, i en annars hopplös situation.
Bujumbura Universitet har nu filial med 2 linjer i Mugara
Nya lektionssalar klättrar mot höjden
Secondary skolans nya lokaler
Nya lektionssalar växer fram
Dörren monteras i en av de nya lektionssalarna
Grundskolan i Mugara
Stenar för en stabil grund
Tio nya klassrum byggs på skolan i Mugara.
Grunderna till tio nya lektionslokaler i Mugara börjar ta form.